DDO ondersteunt en adviseert organisaties op het gebied van arbeidsmobiliteit. Financiële focus staat hierbij voorop. Door medewerkers inzicht te geven dat ze zelf verantwoordelijk zijn voor hun employability en door ze in hun kracht in te zetten binnen of buiten de organisatie, creëer je kwaliteit en hogere inzetbaarheid.

Wij werken altijd aan twee kanten: enerzijds bieden we oplossingen om medewerkers te mobiliseren. Anderzijds werken we structureel aan HR-kostenreductie en -beheersing.

Wij bieden het Naar werkprogramma, Mobiliteitsverband, Outplacement en Coaching & Competentie ontwikkeling.

Naar werkprogramma

Wij ondersteunen bij de uitvoering van het WW eigenrisicodragerschap. Door kennis van wet- en regelgeving en een continue focus op re-integratie, begeleiden wij de oud-medewerkers optimaal naar ander werk. Op deze manier voldoet de werkgever aan de wettelijke WW(re-integratie) verplichting. Daarbij levert dit de organisatie een aanzienlijke besparing op.

Resultaat:
Voldoen aan de wet- en regelgeving
WW-schadebeperking (besparing)
Specialistische begeleiding WW kandidaten

Het Naar werkprogramma biedt oud-medewerkers full service ondersteuning naar een nieuwe baan.

Mobiliteitsdienstverband

Soms is het wenselijk versneld afscheid te nemen van elkaar en een einde dienstverband te realiseren. Het mobiliteitsdienstverband maakt dit mogelijk. De medewerker komt voor bepaalde tijd in dienst bij DDO en hoeft geen WW-uitkering aan te vragen. Voor de medewerker een voordeel, want deze krijgt langer inkomstengarantie. Voor de organisatie een voordeel omdat de financiële consequenties van het ontslag helder zijn.

Het mobiliteitsdienstverband heeft een minimale duur van zes maanden, zodat er altijd een nieuw WW-recht ontstaat welke niet verhaald kan worden op de oud-werkgever. Indien de medewerker gedurende het mobiliteitsdienstverband bij ons nog geen nieuwe baan heeft gevonden kan opnieuw een WW-uitkering aangevraagd worden bij UWV.

De oud-medewerker doorloopt hetzelfde Naar werkprogramma met als uitgangspunt; het zo snel mogelijk vinden van een nieuwe baan.

Outplacement

Outplacement is erop gericht de medewerker te begeleiden van werk naar werk. Heroriëntatie op de arbeidsmarkt en het ‘arbeidsmarktklaar’ maken, zijn de pijlers van dit traject.

Door intensieve begeleiding door een ervaren NOLOC/CMI loopbaancoach wordt de medewerker ondersteund in het proces van afscheid nemen van de huidige organisatie.

Daarna wordt hij/zij begeleid bij de intensieve zelfverkenning, heroriëntatie en de juiste beweging en focus richting de arbeidsmarkt.

Coaching & Competentie ontwikkeling

Iedereen krijgt te maken met persoonlijke vraagstukken tijdens zijn loopbaan. Met Coaching & Competentie ontwikkeling wordt aan de slag gegaan met persoonlijke vraagstukken/situaties die bij je medewerker(s) spelen. Een dergelijk traject is kortdurend, werkt oplossingsgericht en focust op eigen regie van de medewerker.

Onze klanten aan het woord

“De specialistische WW-kennis van DDO was voor ons heel waardevol. Door hun specialisatie zijn zij in staat direct een goede inschatting te maken van de situatie en met goede adequate oplossingen te komen.”

Ed Bloemendaal, HR Adviseur, Gemeente Leidschendam-Voorburg

”We werken nu sinds twee jaar samen met DDO. De aanpak van DDO in de begeleiding van onze oud-medewerkers is persoonlijk, maar wel met een duidelijk doel; het vinden van ander werk. Inmiddels hebben ze veel van onze oud-medewerkers geholpen aan een nieuwe baan. Uiteraard is dit een geweldig resultaat voor hun, maar zeker ook voor ons”.

Matthijs van Engeldorp Gastelaars, Hoofd personeelszaken van het HMC mbo vakschool voor hout, meubel en interieur.